ПЕРШІ ЗНАХІДКИ БРІОФІЛЬНИХ МІКСОМІЦЕТІВ В УКРАЇНІ ЗА МЕЖАМИ КАРПАТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено бріофільну групу міксоміцетів, для якої характерний розвиток трофічних стадій у куртинах мохів та печіночників. Бріофільні міксоміцети слід відрізняти від значно ширшої групи видів, які час від часу утворюють плодові тіла на мохоподібних, але живляться на інших субстратах, таких як лісова підстилка чи ґрунт. Бріофіли ж у вузькому сенсі проходять на мохоподібних увесь свій життєвий цикл. Таких видів відносно небагато, і в Україні виявлені лише чотири з них: Barbeyella minutissima, Colloderma oculatum, Diderma (=Lepidoderma) tigrinum та Lamproderma columbinum. Зазначено, що моніторинг різноманіття міксоміцетів має проводитися цілорічно, за винятком сніжного сезону. Ретельне дослідження незвичних субстратів, до яких належать і мохоподібні, дозволяє виявити не тільки рідкісні види з малодосліджених екологічних груп, а й нові для науки таксони. The publication examines the bryophilous group of myxomycetes, which is characterized by the development of trophic stages in the curtains of mosses and liverworts. Bryophyllous myxomycetes must be distinguished from a much wider group of species that occasionally form fruiting bodies on bryophytes but feed on other substrates such as forest floor or soil. Bryophylls, in the narrow sense, spend their entire life cycle on bryophytes. There are relatively few such species, and only four of them have been found in Ukraine: Barbeyella minutissima, Colloderma oculatum, Diderma (=Lepidoderma) tigrinum and Lamproderma columbinum. It is noted that the monitoring of the diversity of myxomycetes should be carried out all year round, with the exception of the snowy season. A careful study of unusual substrates, which includes bryophytes, allows us to identify not only rare species from little-studied ecological groups, but also taxa new to science.
Опис
Ключові слова
бріофіли, міксоміцети, bryophylls, myxomycetes
Цитування
В’юнник В. О. Перші знахідки бріофільних міксоміцетів в Україні за межами Карпат / В. О. В’юнник, Д. В. Леонтьєв // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 137–139.