Кооперація як фактор соціально-економічного розвитку сільських територій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені В. Н. Каразіна.
Анотація
Проблеми розвитку кооперації і територіальних громад знаходяться в одній площині, а їх актуальність складно переоцінити. У сучасних умовах принципово важливо використати потенціал кооперації як одного з важливих факторів соціально-економічного розвитку сільських територій. Проблемы развития кооперации и территориальных общин находятся в одной плоскости, а их актуальность сложно переоценить. В современных условиях принципиально важно использовать потенциал кооперации как одного из важных факторов социально-экономического развития сельских территорий. Problems of development of cooperation and territorial communities are in one plane, and their urgency is difficult to overestimate. In modern conditions it is fundamentally important to use the potential of cooperation as one of the important factors of socio-economic development of rural areas.
Опис
Ключові слова
соціально-економічний розвиток, кооперація, сільські території, социально-экономическое развитие, кооперация, сельские территории, socio-economic development, cooperation, country territories
Цитування
Сідельнікова І. В. Кооперація як фактор соціально-економічного розвитку сільських територій / Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 31 жовтня 2020 року. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2020. С. 178-179