Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-06-29
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить наукові статті, які відображають теоретичні та практичні результати досліджень актуальних аспектів сучасної економічної теорії. Особлива увага приділяється чинникам економічного зростання національної економіки. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку економічної науки. Сборник содержит научные статьи, отражающие теоретические и практические результаты исследований актуальных аспектов современной экономической теории. Особое внимание уделяется факторам экономического роста национальной экономики. Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется современным состоянием и перспективами развития экономической науки. The collection contains scientific articles reflecting the theoretical and practical results of research on current aspects of modern economic theory. Special attention is paid to the factors of economic growth of the national economy. For researchers, teachers, graduate students, students and anyone interested in the current state and prospects of economic science.
Опис
Ключові слова
економіка, економічна теорія, економіка України, экономика, экономическая теория, экономика Украины, economy, economic theory, Ukrainian economy
Цитування
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 18. – 142 с.