Особистість учителя у поглядах А. С. Макаренка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто педагогічну творчість вчителя у спадщині А. С. Макаренка. Педагог визначив основні напрями і шляхи підготовки майбутніх вчителів, які полягають передусім в організації характеру, вихованні поведінки, а потім в організації спеціальних знань і навичок. Щоб перетворити педагогіку в активну, цілеспрямовану науку, вчитель повинен бути сміливим, активно шукати кращі методи впливу на вихованців, уникати шаблонів. The article deals with the pedagogical creativity of the teacher in the heritage of A. S. Makarenko. The teacher identified the main directions and ways of training future teachers, which are primarily in the organization of character, education behavior, and then in the organization of special knowledge and skills. In order to turn pedagogy into an active, purposeful science, the teacher must be brave, actively seek the best methods of influence on students, avoid templates.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, А. С. Макаренко, pedagogical heritage, pedagogical ideas, А. S. Makarenko
Цитування
Нікітін О. Особистість учителя у поглядах А. С. Макаренка / О. Нікітін, В. Яліна // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 70–72.