Релігійні свята як засіб виховання в українській родині кінця ХІХ – на початку ХХ ст

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто релігійні свята як засіб виховання в українській родині кінця ХІХ – на початку ХХ ст. В українських сім'ях батьки виховували дітей на різних формах інтерпретації створення світу. Через колядки, щедрівки, веснянки в родині та в повсякденному житті діти дізнавалися, що Сонце, Місяць і Зорі - це одна родина. Релігійні свята, такі як Різдво, Великдень, Трійця, були важливим засобом виховання дітей у родині. Зазначено, що релігійні свята завжди були важливим засобом родинного виховання в усіх регіонах України. The publication examines religious holidays as a means of education in the Ukrainian family at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries. In Ukrainian families, parents raised their children on different forms of interpretation of the creation of the world. Through carols, Christmas carols, freckles in the family and in everyday life, children learned that the Sun, the Moon and the Stars are one family. Religious holidays, such as Christmas, Easter, Trinity, were an important means of raising children in the family. It should be noted that religious holidays have always been an important means of family education in all regions of Ukraine.
Опис
Ключові слова
релігійні свята, родинне виховання, родинне свято, магістерські роботи, religious holidays, family upbringing, family holiday, master's work
Цитування
Тараніченко Н. Релігійні свята як засіб виховання в українській родині кінця ХІХ – на початку ХХ ст. / Н. Тараніченко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 91.