Elaboration de dictionnaire bilingue des expressions juridiques

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень»
Анотація
L'article traite du développement d'un dictionnaire juridique électronique offrant une précision parfaite, les expressions juridiques ainsi que leurs différents équivalents dans les deux langues. У статті розглянута розробка електронного юридичного словника, що пропонує ідеальну точність юридичних виразів, а також їх різних еквівалентів в обох мовах. В статье рассмотрена разработка электронного юридического словаря, предлагающего идеальную точность юридических выражений, а также их различных эквивалентов в обоих языках. The article deals with the development of an electronic legal dictionary offering perfect precision legal expressions as well as their various equivalents in both languages.
Опис
Ключові слова
la traduction de, les dictionnaires électroniques, dictionnaire, переклад, юридичні вирази, електронні словники, перевод, юридические выражения, электронные словари, translation, legal expressions, electronic dictionaries
Цитування
Kalinichenko T. Elaboration de dictionnaire bilingue des expressions juridiques / T. Kalinichenko // Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 23–24 жовтня 2020 р. / Південноукр. орг. "Центр філологічних досліджень". – Одеса, 2020. – Ч. 2. – С. 109–111.