Аристотель про фундаментальні цінності демократії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було проаналізовано Аристотеля як геніального універсального вченого, який прагнув у своїх творах узагальнити досягнення античної думки у багатьох напрямках людського життя. Автором были проанализированы Аристотель как гениальный универсальный ученый, который стремился в своих произведениях обобщить достижения античной мысли во многих направлениях человеческой жизни. The author analyzed Aristotle as a brilliant universal scientist who sought in his works to generalize the achievements of ancient thought in many areas of human life.
Опис
Ключові слова
Аристотель, фундаментальні цінності, демократія, античність, Аристотель, фундаментальные ценности, демократия, античность, Aristotle, fundamental values, democracy, antiquity
Цитування
Cімон І. А. Аристотель про фундаментальні цінності демократії / І. А. Сімон // Освіта і доля нації. Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 113-114.