Управління інноваційними процесами в закладі загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти проблеми управління інноваційними процесами в закладі загальної середньої освіти. Уточнено поняття інновації та інноваційний процес, визначено умови ефективності інновацій, розкрито зміст діяльності керівника з управління інноваційними процесами. Укладено комплексно-цільову програму з удосконалення управління інноваційними процесами в закладі загальної середньої освіти. Theoretical and practical aspects of the problem of innovation management in general secondary education are investigated. The concept of innovation and innovation process is specified, the conditions of innovation efficiency are determined, the content of activity of the head on management of innovation processes is revealed. A comprehensive and targeted program to improve the management of innovation processes in general secondary education has been concluded.
Опис
Ключові слова
заклад освіти, управління, інновації, інноваційні процеси, institution of education, management, innovation, innovation processes
Цитування
Чередніченко А. А. Управління інноваційними процесами в закладі загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / А. А. Чередніченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 94 с. + дод.
Колекції