З історії однієї школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто історію санаторної школи-інтернат № 9 Харківської обласної ради. Багаті шкільні традиції активно підтримуються і розвиваються і в наш час. В школі діють гуртки: хореографії, вокалу, тенісу, мистецький гурток. Навчальний заклад співпрацює з обласним Палацом дитячої та юнацької творчості, співробітники якого організовують в школі роботу гуртків: юних садівників, юних лісівників, історичного краєзнавства. В статье рассмотрена история санаторной школы-интерната № 9 Харьковского областного совета. Богатые школьные традиции активно поддерживаются и развиваются и в наше время. В школе действуют кружки: хореографии, вокала, тенниса, художественный кружок. Учебное заведение сотрудничает с областным Дворцом детского и юношеского творчества, сотрудники которого организуют в школе работу кружков: юных садоводов, юных лесоводов, исторического краеведения. The article deals with the history of the sanatorium boarding school No. 9 of the Kharkov Regional Council. The rich school traditions are actively supported and developed nowadays. There are groups in the school: choreography, vocal, tennis, art circle. The school cooperates with the regional Palace of children and youth creativity, the staff of which organizes work of the following groups at school: young gardeners, young arborists, historical study of local lore.
Опис
Ключові слова
історія школи, шкільні традиції, студентські роботи, история школы, школьные традиции, студенческие работы, school history, school traditions, student work
Цитування
Саіліян В. З історії однієї школи / В. Саіліян // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 29.