Сутність дослідницького досвіду майбутнього вчителя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлюється тема сутності дослідницького досвіду майбутнього вчителя. В статье освещается тема сущности исследовательского опыта будущего учителя. The article highlights the theme of the essence of the research experience of the future teacher.
Опис
Ключові слова
дослідницький досвід, майбутній вчитель, знання, самореалізація, исследовательский опыт, будущий учитель, знания, самореализация, research experience, future teacher, knowledge, self-realization
Цитування
Єгорова О. В. Сутність дослідницького досвіду майбутнього вчителя / О. В. Єгорова // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч 215-річчю заснування ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харків, 14–15 лист. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [ред. кол. : Ю. Д. Бойчук (голов. ред. та ін.] — Харків : ХНПУ, 2019. – С. 75–76.