Структура макроконцепту «держава» в художньому дискурсі П. Загребельного

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було досліджено структуру макроконцепту «держава» в художньому дискурсі П. Загребельного. Автором были исследована структура макроконцепта «государство» в художественном дискурсе П. Загребельного. The author investigated the structure of the macroconcept "state" in the artistic discourse of P. Zagrebelny.
Опис
Ключові слова
держава, державність, Україна, Загребельний П., магістерські роботи, государство, государственность, Украина, Загребельный П., магистерские работы, state, statehood, Ukraine, Zagrebelny P., master's work
Цитування
Медєляєва А. О. Структура макроконцепту «держава» в художньому дискурсі П. Загребельного / А. О. Медєляєва // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 52–54.