Орнітофауна як чинник відновлення техногенної території на прикладі терикону шахти «Самарська» Дніпропетровської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено антропогенний вплив породного відвалу на навколишнє середовище. Проаналізовано роль птахів у відновленні цієї території. В Дніпропетровській області, один із основних факторів антропогенного впливу на земельні ресурси є видобуток вугілля. Меліорація залишається одним із головних напрямків діяльності оптимізації видобувних територій в Україні та світі. Під час польових обстежень, Зафіксовано 29 видів птахів, 18 з яких гніздяться. Серед видів що гніздяться, переважають: Chloris chloris, Motacilla alba, Carduelis carduelis і Oenanthe oenanthe. The paper highlights the anthropogenic impact of the waste heap on the environment. The role of birdlife in the restoration of this area is analyzed. In the Dnipropetrovsk region, one of the main factors of anthropogenic impact on land resources is coal mining. Reclamation remains one of the main areas of optimization of mining areas in Ukraine and in the world. During the field surveys, 29 species of birds were recorded, 18 of which are breeding birds. Among the reeding species, the following predominate: Chloris chloris, Motacilla alba, Carduelis carduelis and Oenanthe oenanthe.
Опис
Ключові слова
орнітофауна, біологічне різноманіття, видобуток корисних копалин, avifauna, biological diversity, mining
Цитування
Літвін Л. М. Орнітофауна як чинник відновлення техногенної території на прикладі терикону шахти «Самарська» Дніпропетровської області / Л. М. Літвін, В. І. Волокітіна // Орнітологічні дослідження в Україні: минуле, сучасність і перспективи = Ornithological research in Ukraine: past, present and prospects : матеріали Всеукр. орнітол. конф., Харків, 20–22 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. О. Андрющенко та ін.]. – Харків, 2024. – С. 87–89.