ПОНЯТТЯ «ДРОБОВЕ ЧИСЛО» В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
З дробовим числами школярі знайомляться ще в початковій школі, продовжують їх вивчати в 5–6 класах, але часто і у старшій школі в учнів наявні значні прогалини в набутих знаннях. Розумінню понять «дробу» та «дробового числа» значно сприяють наочні методи навчання, і саме розробці відповідних анімаційних візуалізацій присвячено дослідження. With the numbers of schoolchildren, know more about cobs, sell them in grades 5–6, and often at older schools in high school, there are significant values in the knowledge. In order to understand the «fraction» and the «fractional number», it’s important to use the initial method of preparation, and the very same method of visualization of the appropriation.
Опис
Ключові слова
дріб, дробове число, візуалізація, fraction, fractional number, visualization
Цитування
Левенко Г. С. Поняття "дробове число" в шкільному курсі математики / Г. С. Левенко, І. Г. Яловега // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 78–80.