Індія і США: шлях до стратегічного партнерства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано динаміку розвитку відносин США та Індії. Кінець 1980-х – початок 1990-х рр. ознаменувався не тільки закінченням «холодної війни», а й формуванням нової структури міжнародних відносин. Однією із ключових тенденцій міжнародного життя після 1991 р. стало налагодження активної співпраці між Сполученими Штатами Америки та Індією. В статье проанализирована динамика развития отношений США и Индии. Конец 1980-х - начало 1990-х гг. Ознаменовался не только окончанием «холодной войны», но и формированием новой структуры международных отношений. Одной из ключевых тенденций международной жизни после 1991 г. стало налаживание активного сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Индией. The article analyzes the dynamics of relations between the United States and India. The late 1980s and early 1990s were marked not only by the end of the Cold War, but also by the formation of a new structure of international relations. One of the key trends in international life since 1991 has been the establishment of active cooperation between the United States and India.
Опис
Ключові слова
індійсько-американські відносини, стратегічне партнерство, економічні санкції, ядерное оружие, индийско-американские отношения, стратегическое партнерство, экономические санкции, ядерна зброя, Іndo-American relations, strategic partnership, economic sanctions, nuclear weapons
Цитування
Беззубенко А.В. Індія і США: шлях до стратегічного партнерства / А. В. Беззубенко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – С. 220 – 222.