МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто мотивацію професійного іншомовного спілкування майбутніх правознавців у закладі вищої освіти. Вивчення іноземних мов та професійного іншомовного спілкування є важливою складовою підготовки майбутніх правознавців. У сучасному світі, де глобалізація та міжнародне співробітництво стають нормою, знання іноземних мов та навичок міжнародного спілкування набувають особливого значення для фахівців у сфері права. Зазначено, що мотивація професійного іншомовного спілкування у майбутніх правознавців у закладі вищої освіти є важливим елементом їхньої успішної підготовки. Враховуючи сучасні виклики та потреби в міжнародному праві, розвиток мовних навичок та мотивації студентів є надзвичайно важливим завданням для освітніх закладів. The publication examines the motivation of professional foreign language communication of future legal scholars at a higher education institution. The study of foreign languages and professional foreign language communication is an important component of the training of future legal scholars. In today's world, where globalization and international cooperation are becoming the norm, knowledge of foreign languages and international communication skills are of particular importance for legal professionals. It is noted that the motivation of professional foreign language communication among future legal scholars at a higher education institution is an important element of their successful training. Considering the modern challenges and needs in international law, the development of students' language skills and motivation is an extremely important task for educational institutions.
Опис
Ключові слова
мотивація, спілкування, іноземні мови, майбутні правознавці, аспірантські роботи, motivation, communication, foreign languages, future legal scholars, postgraduate works
Цитування
Фідяєва Т. С. Мотивація професійного іншомовного спілкування майбутніх правознавців у закладі вищої освіти / Т. С. Фідяєва // Права та основоположні свободи людини у контексті євроінтеграції України : круглий стіл до Дня юриста, 4 жовт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 138–139.