Бібліотека як інформаційно-пошукова система

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Cковороди, наукова бібліотека
Анотація
Розкрито суть поняття «електронна бібліотека», виокремлено основні задачи е-бібліотеки. Представлено систему «УФД-Бібліотека», яка характеризується великою функціональністю та гнучкістю і охоплює усі ділянки роботи бібліотеки, що підтверджено при проведенні практичних завдань зі студентами. Раскрыта суть понятия «электронная библиотека», выделены основные задачи электронной библиотеки. Представлена система «УФД-Библиотека», которая характеризуется большой функциональностью и гибкостью и охватывает все участки работы библиотеки, что подтверждено при проведении практических заданий со студентами. The essence of the concept of “electronic library” is revealed, the main tasks of the electronic library are highlighted. The UVD-Library system is presented, which is characterized by great functionality and flexibility and covers all areas of the library, which was confirmed during practical tasks with students.
Опис
Ключові слова
інформаційна культура, електронна бібліотека, УФД/бібліотека, електронний каталог, пошук документів, практичні завдання, информационная культура, электронная библиотека, УФД/библиотека, электронный каталог, поиск документов, практические задания, information culture, digital library, UFD/library, digital catalogue, search for documents, practical tasks
Цитування
Бібліотека як інформаційно-пошукова система : презентація / уклад. Т. І. Неудачина ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наук. б-ка. – Харків : ХНПУ, 2018. – 19 сл.
Колекції