ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ІНФЛЯЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена одній із найбільш актуальних проблем сучасності – інфляції. На думку автора, на зниження рівня інфляції в Україні можуть вплинути наступні чинники: проведення поміркованої фіскальної та монетарної політики, яка буде спрямована на нарощення та підтримання достатнього рівня міжнародних резервів; зменшення інтенсивності військового конфлікту на сході; посилення ролі ключової процентної ставки грошово-кредитної політики (синхронізованою з обліковою ставкою); помірна волатильність обмінного курсу гривні; розроблення послідовної, прозорої грошово-кредитної політики, спрямованої на забезпечення стабільності цін. The article is devoted to one of the most urgent problems of our time - inflation. In the opinion of the author, the following factors can influence the decrease in the level of inflation in Ukraine: conducting a moderate fiscal and monetary policy, which will be aimed at increasing and maintaining a sufficient level of international reserves; reducing the intensity of the military conflict in the east; strengthening the role of the key interest rate of monetary policy (synchronized with the discount rate); moderate volatility of the hryvnia exchange rate; development of a consistent, transparent monetary policy aimed at ensuring price stability.
Опис
Ключові слова
інфляція, антиінфляційна політика, студентськіі роботи, inflation, anti-inflation policy, student works
Цитування
Зайцева П. О. Особливості сучасного інфляційного процесу та антиінфляційної політики в Україні / П. О. Зайцева // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [орг. ком.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 24–25.