Військовий конфлікт в Афганістані (1979‒1989 рр.) як один із напрямків зовнішньої політики США періоду «холодної війни»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Аналіз дій США та їх союзників в Афганістані свідчить про пріоритет темних розвідувальних операцій, головним завданням яких було послаблення СРСР не лише в цьому регіоні, а і в цілому на Близькому Сході. Можна вважати, що дії американської розвідки наглядно показали слабкість «імперської» зовнішньої політики СРСР та її подальший програш у «холодній війні». Анализ действий США и их союзников в Афганистане свидетельствует о приоритете темных разведывательных операций, главной задачей которых было ослабление СССР не только в этом регионе, но и в целом на Ближнем Востоке. Можно считать, что действия американской разведки наглядно показали слабость «имперской» внешней политики СССР и его последующий проигрыш в «холодной войне». An analysis of the actions of the United States and its allies in Afghanistan indicates the priority of dark intelligence operations, the main task of which was to weaken the USSR not only in this region, but also in the Middle East as a whole. We can assume that the actions of American intelligence have clearly demonstrated the weakness of the "imperial" foreign policy of the USSR and its subsequent loss in the Cold War.
Опис
Ключові слова
зовнішня політика США, військовий конфлікт, Афганістан, студентські роботи, внешняя политика США, военный конфликт, Афганистан, студенческие работы, USA foreign policy, military conflict, Afghanistan, student work
Цитування
Колодяжний О. М. Військовий конфлікт в Афганістані (1979‒1989 рр.) як один із напрямків зовнішньої політики США періоду «холодної війни» / О. М. Колодяжний // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 316–318.