Психологічна і вольова підготовка боксерів юнацького віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія Національної гвардії України
Анотація
У статті розглядається проблема психологічної підготовки спортсменів. Показано різні підходи науковців до психологічної підготовки спортсменів. Узагальнено нові підходи та методологію науковців минулого століття щодо психологічних умов спортивної результативності, у тому числі й боксерів. У ході теоретичного дослідження доведено, що найважливішим психологічним компонентом діяльності спортсмена є психічна готовність до цієї діяльності. Залежно від конкретних умов, у яких здійснюється спортивна діяльність, якісно змінюється й психічна готовність. В статье приведена характеристика методики развития выносливости в боксе, освещены результаты применения этой методики для выявления и проверки функционального состояния и специальной выносливости боксеров; обоснованно успешное применение метода во многих видах спорта и, в частности, в боксе, поскольку это комплексная тренировка способствует совершенствованию всех необходимых качеств (силы, быстроты, выносливости). The article presents the methodology and of endurance in boxing, highlighted the results of applying this methodology for the identification and validation of functional status and special endurance boxers; method proved successful use in many sports and specifically in boxing, as this helps improve comprehensive training of all necessary qualities (strength, speed, endurance).
Опис
Ключові слова
психічна готовність, психологічна підготовка, вольова підготовка, спортсмени, боксери, психическая готовность, психологическая подготовка, волевая подготовка, спортсмены, боксеры, mental readiness, psychological preparation, strong-willed training, athletes, boxers
Цитування
Бєліков С. О. Психологічна і вольова підготовка боксерів юнацького віку / С. О. Бєліков, Л. Д. Вострокнутов // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств : зб. наук. пр. учасників X Міжнар. Інтернет наук.-метод. конф., Харків, 24-25 бер. 2015 р./ Нац. акад. Нац. гвардії України [та ін.] ; за ред. В. П. Бізіна – Харків : НАНГУ, 2016 .– Вип. 10. – С. 56–64.