Технологічні аспекти розв'язання соціально-педагогічної діяльності з формування культури здоров'я у підлітків в умовах загальноосвітніх навчальних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтовані технологічні аспекти розв'язання соціально-педагогічної діяльності з формування культури здоров’я у підлітків в умовах загальноосвітніх навчальних закладах. Обоснованы технологические аспекты решения социально-педагогической деятельности по формированию культуры здоровья у подростков в условиях общеобразовательных учебных заведениях.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, культура здоров’я, підлітки, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социально-педагогическая деятельность, культура здоровья, подростки, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social-pedagogical activity, culture of health, adolescents, general educational institutions, student's work
Цитування
Кухаренко Ю. Д. Технологічні аспекти розв'язання соціально-педагогічної діяльності з формування культури здоров'я у підлітків в умовах загальноосвітніх навчальних закладах / Ю. Д. Кухаренко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали III студ. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 28–29.