ОЦІНКА СТАНУ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ БОРЦІВ З РІЗНИМ СПОРТИВНИМ СТАЖЕМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто фізичний розвиток юних борців під впливом занять греко-римською боротьбою. Досліджено антропометричні показники і показники м'язового, жирового та кісткового компонентів тіла юних спортсменів. Дана робота дасть можливість в динаміці спостерігати за впливом тренувального процесу на морфологічні показники і, можливо, в майбутньому використовувати результати досліджень для корекції стратегії тренувань, режиму навантажень, і в результаті – підведення майбутніх спортсменів до піку спортивної форми. The paper examines the physical development of young wrestlers under the influence of Greco-Roman wrestling. Anthropometric indexes and indexes of muscular, fat and bone components of a body of young athletes are investigated. This work will allow in dynamics to observe influence of training process on morphological parameters and, probably, to use results of researches for correction of strategy of trainings, a mode of loading, and as a result - leading the future athletes to peak of a sports form in the future.
Опис
Ключові слова
фізичний розвиток, греко-римська боротьба, антропометричні параметри, спортсмени, physical development, Greco-Roman wrestling, anthropometric parameters, athletes
Цитування
Бутенко В. І. Оцінка стану антропометричних показників борців з різним спортивним стажем : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / В. І. Бутенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії та фізіології людини ім. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2021. – 64 с. + дод.
Колекції