ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ : ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний університет (СумДУ), Кафедра мовної підготовки іноземних громадян
Анотація
Визначено практичні аспекти потенціалу сучасних підручників з української мови як іноземної. Определены практические аспекты потенциала современных учебников по украинскому языку как иностранному. The practical aspects of the potential of modern textbooks on the Ukrainian language as a foreign language are identified.
Опис
Ключові слова
українська мова, підручники, практичні поради, освітні тенденції, украинский язык, учебники, практические советы, образовательные тенденции, Ukrainian language, textbooks, practical advice, educational trends
Цитування
Космеда Т. А. Потенціал сучасних підручників з української мови як іноземної : практичні поради / Т. А. Космеда, Т. Ф. Осіпова // Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі : зб. наук. пр. / Сум. держ. ун-т, Каф. мовної підготов. інозем. громадян. – Суми : СумДУ, 2017. – Вип. 4. – С. 238–245.