СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Планета-Принт»
Анотація
У статті висвітлено досвід роботи зі створення інноваційного освітнього середовища, яке забезпечує розвиток професійної самореалізації вчителів району. Зазначено, що визначальним фактором у створенні інноваційного освітнього середовища на рівні району є забезпечення мережної взаємодії управління освіти і навчальних закладів, співпраці з вищими навчальними закладами, установами культури та науки. В статье отражен опыт работы по созданию инновационной образовательной среды, обеспечивающей развитие профессиональной самореализации учителей района. Отмечено, что определяющим фактором в создании инновационной образовательной среды на уровне района является обеспечение сетевого взаимодействия управления образования и учебных заведений, сотрудничество с высшими учебными заведениями, учреждениями культуры и науки. In the article the experience to create innovative educational environment that ensures the development of professional fulfillment classroom area. It is noted that the determining factor in the creation of innovative educational environment at the district level is to provide network interaction management education and training institutions, cooperation with universities, institutions of culture and science.
Опис
Ключові слова
інноваційне освітнє середовище, інноваційна діяльність, дослідно-експериментальна діяльність, професійна самореалізація вчителя, инновационная образовательная среда, инновационная деятельность, опытно-экспериментальная деятельность, профессиональная самореализация учителя, innovative educational environment, innovation, research and experimental activities, teacher professional fulfillment
Цитування
Куценко Т. В. Створення інноваційного освітнього середовища розвитку професійної самореалізації вчителів / Т. В. Куценко, І. В. Настенко // Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник. – Харків : Планета-Принт, 2016. – Ч. 1. – С. 111–117.