ЕТІОЛОГІЯ ПОРУШЕННЯ МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

dc.contributor.authorНазаренко, А. І.
dc.date.accessioned2024-03-28T14:29:33Z
dc.date.available2024-03-28T14:29:33Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті розглянуто етіологію мовленнєвих порушень у дітей з розладами аутичного спектру (РАС). Проаналізовано симптоматику аутичних проявів, групи дітей із РАС за мовленнєвою активністю, розлади мовлення, структуру дефекту. Узагальнено результати аналізу. Відсутність мовлення у дітей із РАС – це мутизм або затримка мовлення. Зазначено, що етіологія відсутності мовлення у дітей із РАС середнього дошкільного віку, базово виникає із дефекту аутизму, первинного порушення, тобто ураження, недозрілості, нерівномірної зрілості відділів ЦНС і провідних шляхів, що відповідають за інтеграцію та синтез інформації, аферентно-еферентні операції. The article discusses the etiology of speech disorders in children with autism spectrum disorders (ASD). The symptoms of autistic manifestations, groups of children with ASD according to speech activity, speech disorders, and the structure of the defect were analyzed. The results of the analysis are summarized. Lack of speech in children with ASD is mutism or speech delay. It is noted that the etiology of the lack of speech in children with ASD of middle preschool age basically arises from an autism defect, a primary disorder, i.e. damage, immaturity, uneven maturity of CNS departments and leading pathways responsible for the integration and synthesis of information, afferent-efferent operations.
dc.identifier.citationНазаренко А. І. Етіологія відсутності мовлення в дітей із розладами аутичного спектру середнього дошкільного віку / А. І. Назаренко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 235–240.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14488
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectаутизм
dc.subjectетіологія мовленнєвих порушень
dc.subjectрозвиток мовлення
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectстудентські роботи
dc.subjectautism
dc.subjectetiology of speech disorders
dc.subjectspeech development
dc.subjectpreschool children
dc.subjectstudent works
dc.titleЕТІОЛОГІЯ ПОРУШЕННЯ МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
dc.title.alternativeETIOLOGY OF SPEECH IMPAIRMENT IN CHILDREN WITH DISORDERS OF THE AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS OF MIDDLE PRESCHOOL AGE
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Назаренко А. І. Етіологія відсутності мовлення в дітей.pdf
Розмір:
5.94 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: