Морально-етичні імперативи Г. С. Сковороди у контексті сучасної освітньої парадигми

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто морально-етичні орієнтири Г. С. Сковороди. Українського мислителя надзвичайно хвилювала проблема національного самозбереження та національної ідентичності, він переймався формуванням в молодого покоління духовності та високоморальних чеснот, звертався із закликом опановувати не лише наукові знання, без яких прогрес неможливий, але й формувати в собі високі духовні і моральні цінності. The article deals with the moral and ethical guidelines of G. S. Skovoroda. Ukrainian thinker was extremely concerned about the problem of national self-preservation and national identity, he was concerned with the formation of the younger generation of spirituality and high moral virtues, appealed to the to master not only scientific knowledge, without which progress is impossible, but also to form high spiritual and moral values.
Опис
Ключові слова
морально-етичні орієнтири, моральне виховання, моральний закон, moral and ethical guidelines, moral education, moral law
Цитування
Чихаріна К. Морально-етичні імперативи Г. С. Сковороди у контексті сучасної освітньої парадигми / К. Чихаріна // Морально-етичні імперативи сковородинівської традиції : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 3–4 груд. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – С. 80–83.