Особливості формування фауни дуплогніздників в нагірних дібровах Північно-Східної України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проведений аналіз заселення штучних гніздівель у дібровах Північно-Східної України. Виявлено 13 видів птахів, вовчка лісового (Driomus nitedula), перетинчастокрилих комах родів Bombus, Polistes. Показано значне переважання видового різноманіття на ділянці біостаціонару Сумського педагогічного університету (с. Вакаловщина, Сумський район, Сумської області) – 12 видів, на відміну від ділянки в околицях села Гайдари Зміївського району Харківської області – 6 видів. Проведенный анализ заселения искусственных гнездовий в дубравах Северо-Восточной Украины. Выявлено 13 видов птиц, лемную соню (Driomus nitedula),перепончатокрылых насекомых родов Bombus, Polistes. Показано значительное преобладание видового разнообразия на участке биостационару Сумского педагогичного университета (с. Вакаловщина, Сумской район, Сумской области) - 12 видов, в отличие от участка в окрестностях села Гайдары Змиевского района Харьковской области - 6 видов. Analysis of population of artificial cavity nesters in the oak stands of North-eastern Ukraine was carried out. 13 species of birds, Driomus nitedula, hymenopteran insects of Bombus, Polistes were detected. Considerable predominance of species biodiversity (12 species) is shown in the plot of biostationar of Sumy pedagogical University (Vacalovshina, Sumy dustrict, Sumy region), unlike the plot outskirts Hajdary of Zmijiv district of Kharkov region (6 species).
Опис
Ключові слова
дуплогніздники, фауна, діброва, дуплогнездники, фауна, дубрава, cavity nesters, fauna, oak stand
Цитування
Чаплигіна А. Б. Особливості формування фауни дуплогніздників в нагірних дібровах Північно-Східної України / А. Б. Чаплигіна, Н. О. Савинська , Ю. П. Зарицька // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2009. – Вип. 11. – С. 109–115.