Творчість і продукт дизайну житлових інтер’єрів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається дизайн як творча діяльність, креативність мислення при створенні дизайн - об’єкту та проектна культура початку ХХІ століття. Розглянуто етапи створення об’єктів середовища в процесі проектування. В статье рассматривается дизайн как творческая деятельность, креативность мышления при создании дизайн - объекта и проектная культура начала XXI века. Рассмотрены этапы создания объектов среды в процессе проектирования. The design looks like creativity, creativity, creativity and creative design - that’s the design culture of the cob of the 21st table. It’s taken into account the creation of the middle ground in the course of the project.
Опис
Ключові слова
дизайн, активізація, творчий процес, дизайнерська пропозиція, ремесло, етапи проєктування, креативність, студентські роботи, дизайн, активизация, творческий процесс, дизайнерское предложение, ремесло, этапы проектирования, креативность, студенческие работы, activation, creative process, design proposal, craft, source ofinspiration, creativity, student work
Цитування
Тининика М. С. Творчість і продукт дизайну житлових інтер’єрів / М. С. Тининика // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 142–145.