ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРІВ ІНТЕР’ЄРІВ У ЗВО УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено підготовку дизайнерів інтер’єрів у закладах вищої освіти України. Визначено напрями підготовки майбутніх фахівців з дизайну інтер’єру, зокрема, здобувачі опановують основи проєктування дизайну середовища, отримають знання з проєктної графіки, ландшафтного проєктування, дизайну інтер’єру та ін. Крім того, оволодівають практичними навичками з проєктування та технологій виготовлення об'єктного наповнення середовища. Освоєння комп’ютерних програм і графічних пакетів надає можливість студентам використовувати сучасні комп’ютерні технології під час розробки інтер’єру житлових та громадських об'єктів та при проектуванні ландшафтних об’єктів. The publication examines the training of interior designers in Ukrainian higher education institutions. The areas of training for future interior design specialists are identified, in particular, applicants master the basics of environmental design, gain knowledge of project graphics, landscape design, interior design, etc. In addition, they acquire practical skills in designing and manufacturing technologies for the object content of the environment. Mastering computer programs and graphics packages enables students to use modern computer technologies in the interior design of residential and public facilities and in the design of landscape objects.
Опис
Ключові слова
дизайнери, інтер’єр, заклади вищої освіти, підготовка фахівців, designers, interior, higher education institutions, training of specialists
Цитування
Коу Веньбо. Особливості підготовки дизайнерів інтер’єрів у ЗВО України / Коу Веньбо // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 806–807.