ДІЯЛЬНІСТЬ УЧЕНИХ РАД УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ XIX СТОЛІТТЯ З УРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ВІДВІДУВАННЯ СТУДЕНТАМИ ЛЕКЦІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито один із напрямів реалізації вченими радами університетів України XIX ст. навчальної функції, що полягав у врегулюванні питання відвідування студентами лекцій; схарактеризовано заходи, вжиті професорськими колегіями Харківського, Київського, Новоросійського університетів з метою запровадження контролю за заняттями студентів в умовах дії університетських статутів 1804, 1835, 1863, 1884 років. The article defines one of the direction of realization of the academic function performed by the Ukrainian universities Academic Councils, which was connected with the regulation the question of students attendance the lectures; the given characteristic of actions which were taken by the professors of Kharkiv, Kiev universities with the goal of performing the control over the students lectures in the conditions of action university statute of 1804, 1835, 1863, 1884 is characterized.
Опис
Ключові слова
університети, вчена рада, студенти, відвідування лекцій, XIX століття, universities, Academic Council, students, attendance the lectures, the XIX century
Цитування
Зеленська Л. Д. Діяльність учених рад університетів України ХІХ століття з урегулювання питання відвідування студентами лекцій / Л. Д. Зеленська // Педагогіка та психологія. – Харків, 2013. – Вип. 43. – С. 131–139.