НАВЧАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ОНЛАЙНОВОГО ПОВСЯКДЕННЯ: СФОРМОВАНІ Й НЕСФОРМОВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-12-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський інститут економіки і права
Анотація
У публікації розглянуто онлайнову комунікацію студентів з викладачами. Визначено проблемні ситуації листування та запропоновано формування у студентів навичок здійснювати продуктивне онлайнове спілкування з викладачами, дотримуючись як мовних (правописні, лексичні, граматичні), так й етичних комунікативних норм.The publication deals with online communication between students and teachers. The problematic situations of correspondence are identified and it is proposed to develop students' skills to carry out productive online communication with teachers, observing both linguistic (spelling, lexical, grammatical) and ethical communication norms.
Опис
Ключові слова
онлайн комунікація, листування, ділове спілкування, online communication, correspondence, business communication
Цитування
Маленко О. Навчальна комунікація онлайнового повсякдення: сформовані й несформовані компетентності / О. Маленко // Сучасні питання філології: теоретична та прикладна лінгвістика : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 9 груд. 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 28–32.