ПОХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КИТАЙСЬКОГО ЕТИКЕТУ ПРИВІТАНЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено китайський етикет привітань. Сучасний етикет привітань у китайській культурі формувався тисячоліттями. Він сформований як під впливом філософських шкіл, релігійних вірувань, історичних подій, особливостями повсякденного життя, так і під впливом культур і мови інших країн. Розуміння етикету привітань у культурі китайців, а також розуміння його походження може не тільки розширити кругозір людини, яка вивчає китайську мову та культуру, а також стати у нагоді під час подорожей, а також для налагодження бізнес або політичних відносин, оскільки ці знання допомагають створити більш доброзичливу атмосферу спілкування та побудувати довірливі взаємовідносини. The publication explores Chinese greeting etiquette. The modern greeting etiquette in Chinese culture has been shaped for thousands of years. It is shaped both by philosophical schools, religious beliefs, historical events, and the peculiarities of everyday life, as well as the cultures and languages of other countries. Understanding the greeting etiquette in Chinese culture, as well as its origins, can not only broaden the horizons of a person learning Chinese language and culture, but also come in handy when travelling, as well as for establishing business or political relations, as this knowledge helps to create a more friendly atmosphere and build trusting relationships.
Опис
Ключові слова
китайська мова, китайський етикет, привітання, Chinese language, Chinese etiquette, greetings
Цитування
Самойленко Н. С. Походження основних елементів китайського етикету привітань / Н. С. Самойленко // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 43–45.