Political divisions of the united states of America

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Political divisions of the United States describes the varioussubnational entities that together form the United States. The primary division is the state. The United States Federal and State governments operate within a system of parallel sovereignty, so states are not technically "divisions" created from the United States, but rather units that, together with the federal district and other territories administered by the Federal government, compose the United States. Політичний поділ Сполучених Штатів описує різні субнаціональні освіти, які разом утворюють Сполучені Штати. Основний підрозділ - держава. Федеральний уряд Сполучених Штатів і уряду штатів діють в рамках системи паралельного суверенітету, так що штати не є технічно «підрозділами», створеними зі Сполучених Штатів, а скоріше одиницями, які разом з федеральним округом та іншими територіями, керованими федеральним урядом, становлять Сполучені Штати. Политическое разделение Соединенных Штатов описывает различные субнациональные образования, которые вместе образуют Соединенные Штаты. Основное подразделение - государство. Федеральное правительство Соединенных Штатов и правительства штатов действуют в рамках системы параллельного суверенитета, так что штаты не являются технически «подразделениями», созданными из Соединенных Штатов, а скорее единицами, которые вместе с федеральным округом и другими территориями, управляемыми федеральным правительством, составляют Соединенные Штаты.
Опис
Ключові слова
political divisions, USА, the state, the USА Constitution, student work, політичні відділи, США, штати, Конституція США, студентськi роботи, политические подразделения, США, государство, конституция США, студенческие работы
Цитування
Yarova V. Political divisions of the United States of America / V. Yarova // Сучасні тенденції в дослідженнях молодих науковців : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. студ., Харків, 16 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 23–26.