ВИВЧЕННЯ МЕХАНІКИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах розглянуто особливості вивчення розділу «Механіка» під час дистанційного навчання в класах інклюзивної освіти. Висвітлено особливості проведення навчальних експериментів та лабораторних робіт з механіки для дітей з особливими освітніми потребами. The peculiarities of studying the “Mechanics” section during distance learning in classes of inclusive education are discussed. Features of educational experiments and laboratory work on mechanics for children with special educational needs are considered.
Опис
Ключові слова
інклюзія, дистанційне навчання, механіка, фізичний навчальний експеримент, лабораторні роботи, inclusive education, distance learning, educational experiments, laboratory work
Цитування
Глейзер Н. В. Вивчення механіки в умовах інклюзивної освіти під час дистанційного навчання / Н. В. Глейзер, Л. О. Ларіна, Г. О. Астахова // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 297–299.