Формування пізнавального інтересу учнів при вивченні інформатики у профільній школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто поняття інтересу, досліджено особливості формування пізнавального інтересу на різних етапах вікового розвитку. Визначені шляхи формування пізнавального інтересу: через зміст уроків, дидактичні засоби, методичні прийоми та сприятливу атмосферу. Розроблені матеріали для формування пізнавального інтересу в учнів 10-11 класів при вивченні інформатики. Проведено дослідження впливу різних факторів на рівень інтересу до уроків інформатики, в результаті яких доведено, що всі розглянуті фактори корелюють з інтересом. In the qualification work, the concept of interest was considered, the peculiarities of the formation of cognitive interest at different stages of age development were investigated. The ways of formation of cognitive interest are determined: through the content of the lessons, didactic tools, methodological techniques and a favorable atmosphere. Developed materials for the formation of cognitive interest in students of grades 10-11 when studying computer science. A study of the influence of various factors on the level of interest in computer science lessons was conducted, as a result of which it was proved that all the considered factors are correlated with interest.
Опис
Ключові слова
пізнавальний інтерес, формування пізнавального інтересу, сприятлива пізнавальна атмосфера, дидактичні засоби, дидактичні засоби, методичні прийоми, профільна школа, cognitive interest, formation of cognitive interest, favorable cognitive atmosphere, didactic tools, methodological techniques, specialized school
Цитування
Богомаз О. В. Формування пізнавального інтересу учнів при вивченні інформатики у профільній школі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / О. В. Богомаз ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 89 с. : дод.
Колекції