М. Крушельницький як один із послідовників провідних ідей курбасівської школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто педагогічну діяльність М. М. Крушельницького, якому важкою ціною вдалося в складний для історії період зберегти заснований Л. Курбасом театр та продовжити у театральній практиці курбасівську теорію образних перетворень. Проаналізувавши впливи Л. Курбаса на М. Крушельницького зазначено, що учень був носієм багатьох театральних напрямів. Ця думка ґрунтується на тому, що специфіка театру Курбаса поєднувала у собі велику кількість театральних напрямів Європи. The article deals with the pedagogical activity of M. M. Krushelnytsky, who managed to preserve the period to preserve the theater founded by L. Kurbas and to continue in theatrical Kurbas's theory of figurative transformations in theatrical practice. Having analyzed the influence of L. Kurbas on M. Krushelnytsky it is noted that the student was a carrier of many theatrical trends. This opinion is based on the fact that the specifics of Kurbas's theater combined a large number of theatrical trends in Europe.
Опис
Ключові слова
М. М. Крушельницький, театр Л. Курбаса, педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, M. M. Krushelnytsky, L. Kurbas theater, pedagogical heritage, pedagogical ideas
Цитування
Галушка К. М. Крушельницький як один із послідовників провідних ідей курбасівської школи / К. Галушка, Л. Штефан // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 33–35.