Розвиток ігрової діяльності у дітей з інтелектуальними порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз та узагальнення результатів дослідження проблеми розвитку ігрової діяльності у дітей з інтелектуальними порушеннями. Розглянуто особливості ігрової діяльності дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Науково обгрунтовано та еспериментально перевірено психолого-педагогічні умови організації ігрової діяльності дітей з інтелектуальними порушеннями дошкільного віку. The thesis involves a theoretical analysis and generalization of the research results concerning the development of play activity in children with intellectual disabilities. It specifically explores the characteristics of play activities among preschool children with intellectual disabilities. The work scientifically substantiates and experimentally tests psychological and pedagogical conditions for organizing play activities for preschool-aged children with intellectual disabilities.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, інтелектуальні порушення, ігрова діяльність, сюжетно-рольова гра, preschool children, intellectual disabilities, game activity, roleplaying game
Цитування
Агафонова С. В. Розвиток ігрової діяльності у дітей з інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / С. В. Агафонова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 60 с. : іл., табл. + дод.
Колекції