Проблемні питання доказів та доказування у кримінальному провадженні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено поняття та сутність доказів та доказування у кримінальному провадженні і їх допустимості як гарантії забезпечення конституційних прав, свобод і законних інтересів кожного учасника кримінального провадження, захисту від неправомірних дій органів, які здійснюють кримінальне провадження,та ухвалення справедливого, законного і обґрунтованого рішення суду. The article examines the concept and essence of evidence and proof in criminal proceedings and their admissibility as a guarantee of ensuring the constitutional rights, freedoms and legitimate interests of each participant in criminal proceedings, protection against illegal actions of bodies conducting criminal proceedings, and the adoption of a fair, legal and well-founded court decision
Опис
Ключові слова
докази, кримінальне провадження, доказуваня, судова практика, студентські роботи, evidence, criminal proceedings, proving, judicial practice, student works
Цитування
Гончаренко К. Ю. Проблемні питання доказів та доказування у кримінальному провадженні / К. Ю. Гончаренко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 358–362.