МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

dc.contributor.authorБеземчук, Л. В.
dc.contributor.authorФіліпчук, Л. С.
dc.date.accessioned2021-06-08T08:45:43Z
dc.date.available2021-06-08T08:45:43Z
dc.date.issued2021-05-13
dc.description.abstractУ статті розглянуто, що важливим фактором ефективного формування інтеграційно-педагогічних умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва є врахування особливостей дистанційного навчання. Компонентами багатовимірності інтеграційно-педагогічних умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах дистанційного навачння дослідники визначають: коґнітивний, мотиваційно-ціннісний, емоційний компонент та діяльнісний компоненти. Окреме місце надається інформаційному компоненту – використання сучасних інформаційних технологій для впровадження інтеграційних підходів у музично-педагогічну діяльність в умовах дистанційного навчання. В статье рассмотрено, что важным фактором эффективного формирования интеграционно-педагогических умений будущего учителя музыкального искусства является учет особенностей дистанционного обучения. Компонентами многомерности интеграционно-педагогических умений будущего учителя музыкального искусства в условиях дистанционного обучения исследователи определяют: когнитивный, мотивационно-ценностный, эмоциональный компонент и деятельностный компоненты. Отдельное место предоставляется информационному компоненту – использование современных информационных технологий для внедрения интеграционных подходов в музыкально-педагогической деятельности в условиях дистанционного обучения. The article considers that an important factor in the effective formation of integration and pedagogical skills of the future music teacher is to take into account the peculiarities of distance learning. The components of multidimensionality of integration-pedagogical skills of the future teacher of music art in the conditions of distance learning are defined by researchers: cognitive, motivational-value, emotional component and activity components. A special place is given to the information component - the use of modern information technologies for the implementation of integration approaches in music and pedagogical activities in terms of distance learning.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБеземчук Л. В. Методика формування інтеграційно-педагогічних умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах дистанційного навчання / Л. В. Беземчук, Л. С. Філіпчук // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 14–16.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5320
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтеграційно-педагогічні умінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectвчитель музичного мистецтваuk_UA.UTF-8
dc.subjectдистанційне навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтеграционно-педагогические уменияuk_UA.UTF-8
dc.subjectучитель музыкального искусстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectдистанционное обучениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectintegration and pedagogical skillsuk_UA.UTF-8
dc.subjectmusic teacheruk_UA.UTF-8
dc.subjectdistance learninuk_UA.UTF-8
dc.titleМЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMETHODOLOGY OF FORMATION OF INTEGRATION AND PEDAGOGICAL SKILLS OF THE FUTURE TEACHER OF MUSIC ART IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNINGuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Л.В. Беземчук. Методика формування.pdf
Розмір:
944.51 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: