Стратегія цифровізації Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізована «Стратегія цифровізації Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на 2021-2025 роки». Реалізація цієї стратегії, на думку автора, надасть можливість здійснити цифрову трансформацію університету, в якому педагогічні та науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти володіють цифровими компетентностями, забезпечені обладнаними цифровими, сучасними робочими місцями, мають доступ до цифрового контенту для персонального розвитку, навчання впродовж життя. The article analyzes the "Strategy of digitization of Kharkiv National Pedagogical University named after H.S. Frying pans for 2021-2025." The implementation of this strategy, in the opinion of the author, will provide an opportunity to carry out a digital transformation of the university, in which teaching and scientific-pedagogical workers, students of education possess digital competences, are provided with equipped digital, modern workplaces, have access to digital content for personal development, lifelong learning .
Опис
Ключові слова
цифровізація освіти, цифрові технології, Концепція цифрової трансформації освіти і науки, цифровий університет, digitalization of education, digital technologies, Сoncept of digital transformation of education and science, digital university
Цитування
Доценко С. О. Стратегія цифровізації Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди / С. О. Доценко // Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 22–28.