Сутність феномену психологічної стійкості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто феномен психологічної стійкості. Психологічна стійкість (витривалість, резилієнтність) – здатність проходити крізь життєві випробування, зберігаючи при цьому психічне здоров’я, особистісну цілісність. Зазначено, що психологічна стійкість не є фіксованою рисою. Розвиток резильєнтності — складний особистісний процес, який поєднує внутрішні і зовнішні ресурси. Гнучкість, адаптивність і наполегливість можуть допомогти людям скористатися своєю стійкістю, змінивши певні думки та поведінку. The publication examines the phenomenon of psychological stability. Psychological stability (endurance, resilience) – the ability to go through life's trials while maintaining mental health and personal integrity. It is noted that psychological stability is not a fixed trait. The development of resilience is a complex personal process that combines internal and external resources. Flexibility, adaptability, and persistence can help people capitalize on their resilience by changing certain thoughts and behaviors.
Опис
Ключові слова
психологічна стійкість, резилієнтність, магістерські роботи, psychological stability, resilience, master's theses
Цитування
Храмогіна А. Сутність феномену психологічної стійкості / А. Храмогіна / Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 33.