Морфофункціональні особливості кишечника птахів як пристосування до польоту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
Анотація
Результати наших досліджень підтверджують взаємозв'язок відносної довжини кишечника з польотом та стратегією кормодобування. Наслідком відносно короткого кишечника є слабка його морфологічна і функціональна диференціація. Суміщення таких ознак як відносно короткий кишечник, слабка диференціація його на відділи із високим рівнем метаболізму птахів та інтенсивними процесами травлення сприяли формуванню в організації травної системи структур і механізмів, які можна трактувати як компенсаторні. Компенсаторні фактори короткому кишечнику — антиперистальтичні скорочення стінки кишечнику, поновлення активності пепсину та формування пелеток. Результаты наших исследований подтверждают взаимосвязь относительной длины кишечника с полетом и кормодобывающей стратегией. Следствием относительно короткого кишечника является его слабая морфологическая и функциональная дифференциация. Совмещение таких признаков как относительно короткий кишечник, слабая дифференциация его на отделы с высоким уровнем метаболизма птиц и интенсивными процессами пищеварения способствовали формированию в организации пищеварительной системы структур и механизмов, которые можно рассматривать как компенсаторные. Компенсаторные факторы короткому кишечнику – антиперистальтические сокращения стенки кишечника, восстановление активности пепсина и формирование пеллеток. The results of our research confirm the relationship between the relative length of the intestine with flight and foraging strategy. The consequence of a relatively small intestine is its weak morphological and functional differentiation. The combination of such features as a relatively short intestine, its weak differentiation into departments with a high level of avian metabolism and intensive digestive processes contributed to the formation in the organization of the digestive system of structures and mechanisms that can be interpreted as compensatory. Compensatory factors for the small intestine are antiperistaltic contractions of the intestinal wall, resumption of pepsin activity and pellet formation.
Опис
Ключові слова
комахоїдні види птахів, довжина кишечника птахів, польоти птахів, стратегія кормодобування, компенсаторні фактори, насекомоядные виды птиц, длина кишечника птиц, полеты птиц, стратегия кормодобывания, компенсаторные факторы, insectivorous bird species, bird intestine length, bird flights, foraging strategy, compensatory factors
Цитування
Харченко Л. П. Морфофункціональні особливості кишечника птахів як пристосування до польоту / Л. П. Харченко, І. О. Ликова // / Зоологія в сучасному світі: виклики XXI століття : тези доп. наук. конф. / Ін-т зоології НАН України, Київ, 1-3 черв. 2021 р. – Київ, 2021. – С. 48.