Лічилки в середовищі сучасних молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто лічилки в середовищі сучасних молодших школярів. Лічилки – жанр дитячого фольклору, невеликий віршований твір, яким визначається роль і місце в колективній грі кожного учасника, «ігрова прелюдія». Знання лічилок може свідчити про вміння грати і спілкуватися з іншими людьми. В статье рассмотрены считалки в среде младших школьников. Считалки – жанр детского фольклора, небольшое стихотворное произведение, которым определяется роль и место в коллективной игре каждого участника, «игровая прелюдия». Знание считалок может свидетельствовать об умении играть и общаться с другими людьми. The article deals with the theme of nursery rhymes among primary school children. A rhyming tune is a genre of children's folklore, a short poem which defines the role and place in the collective play of each participant, a "game prelude". The knowledge of counting rhymes may indicate the ability to play and communicate with others.
Опис
Ключові слова
лічилки, молодші школярі, колективні ігри, студентські роботи, считалки, младшие школьники, коллективные игры, студенческие работы, counters, junior high school students, group games, student work
Цитування
Бондар В. Лічилки в середовищі сучасних молодших школярів / В. Бондар // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 54.