КЛІЩІ В ГНІЗДАХ ПІДКОРИШНИКА ЗВИЧАЙНОГО (CERTHIA FAMILIARIS) В РЛП «ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі підкреслено, що гнізда птахів є мікросередовищем для тимчасового або постійного проживання великої різноманітності членистоногих, що залежить від їх складових, структури та розміру, чи діяльності птахів. Кліщі, як переносники збудників багатьох інфекційних захворювань, становлять небезпеку, як для птахів, так і для людини. Наведено дослідження, яке було проведено у РЛП “Фельдман Екопарк” з метою вивчення складу кліщів в гніздах підкоришника. The work emphasizes that bird nests are a microenvironment for temporary or permanent residence of a large variety of arthropods, which depends on their components, structure and size, or the activity of birds. Ticks, as carriers of pathogens of many infectious diseases, pose a danger to both birds and humans. The study, which was carried out at the "Feldman Ecopark" RLP with the aim of studying the composition of ticks in the nests of the rootstock, is presented.
Опис
Ключові слова
птахи, гнізда птахів, підкоришник, кліщі, регіональний ландшафтний парк "Фельдман Екопарк", birds, bird nests, submissive, pincers, regional landscape park "Feldman Ecopark"
Цитування
Ярис О. О. Кліщі в гніздах підкоришника звичайного (Certhia familiaris) в РЛП "Фельдман Екопарк" / О. О. Ярис, В. А. Ківганов // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 196–197.