ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ЯК ЗАПОРУКА ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

dc.contributor.authorБондаренко, В. В.
dc.date.accessioned2024-03-21T17:23:59Z
dc.date.available2024-03-21T17:23:59Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ публікації досліджено логопедичну допомогу дітям дошкільного віку із розладами аутистичного спектру. Одним із провідних завдань організації логопедичної роботи є реалізація завдань мовленнєвої компетентності дитини. Мовлення виступає не тільки засобом комунікації, за допомогою нього дитина соціалізується, пристосовуються до умов суспільства налагоджує контакти і взаємозв’язки, це також інструмент розвитку інтелектуальної сфери. Це обумовлено тим, що у психолого-педагогічній науці мовленнєва діяльність розглядається одночасно, як одна з вищих психічних функцій особистості, так і засіб пізнання оточуючого світу. Зазначено, що головним завданням логопедичної допомоги дітям із розладами аутистичного спектру є успішна соціалізація, а інструментом цього виступає розвинене мовлення та сформованість комунікативних навичок. The publication examines speech therapy assistance for preschool children with autism spectrum disorders. One of the leading tasks of the organization of speech therapy work is the implementation of the tasks of the child's speech competence. Speech is not only a means of communication, with its help the child socializes, adapts to the conditions of society, establishes contacts and relationships, it is also a tool for the development of the intellectual sphere. This is due to the fact that in psychological and pedagogical science speech activity is considered both one of the higher mental functions of the individual and a means of learning about the surrounding world. It is noted that the main task of speech therapy for children with autistic spectrum disorders is successful socialization, and the tool for this is developed speech and the formation of communication skills.
dc.identifier.citationБондаренко В. В. Діагностичні методи і прийоми як запорука побудови ефективної логопедичної допомоги дітям дошкільного віку із порушеннями аутистичного спектру / В. В. Бондаренко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 65–67.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14447
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectрозвиток мовлення
dc.subjectаутизм
dc.subjectлогопедія
dc.subjectдіти з особливими освітніми потребами
dc.subjectсоціалізація
dc.subjectстудентські роботи
dc.subjectspeech development
dc.subjectautism
dc.subjectspeech therapy
dc.subjectchildren with special educational needs
dc.subjectsocialization
dc.subjectstudent works
dc.titleДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ЯК ЗАПОРУКА ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ
dc.title.alternativeDIAGNOSTIC METHODS AND TECHNIQUES AS A KEY TO BUILDING OF EFFECTIVE SPEECH THERAPY FOR PRESCHOOL CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Бондаренко В.В. Діагностичні методи і прийоми.pdf
Розмір:
5.94 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: