Semiosis of textual categories of time and space in short fiction by Breece D’J Pancake

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Amazonia Investiga
Анотація
The article explores the semiosis of textual categories of time and space in short fiction by Breece D’J Pancake. The methodology of the research is based on the works by M. Bakhtin, Yu. Lotman, G. Genett, P. Ricoeur and U. Eco. It has been proved that the stories by Pancake replicate several Biblical plots: the creation of the world and the origional sin (“Trilobites”), a prodigal son (“Time and Again”), the whore of Babylon / Mary Magdalene (“A Room Forever”) and the apocalyptical mark of the beast (“The Mark”). The time is static and is marked by seasonality. The space is segregated into macro-outer world and the inner space of the towns, engulfing people’s destinies and predetermining their down-to-earth existence. The semantic system is represented by the cross-cultural concepts: the light as a sign of hope; a room as an embodiment of a shelter; the hollowness of the night, growing into the hollowness of life; a rabbit embryo, symbolizing the mark of the beast; a snake, serving as a symbol of seduction; a train or a bus as the means of escapism. Three rounds of coffee in “Trilobite” replicate three circles of Hell in “The Divine Comedy” by Dante. У статті досліджується семіозис текстових категорій часу та простору у короткій прозі Бріса Декстера Пенкейка. Методологія дослідження базується на роботах М. Бахтіна, Ю. Лотмана, Ж. Женетта, П. Рікера та У. Еко. Доведено, що оповідання Пенкейка відтворюють декілька біблійних сюжетів: створення світу та перворідний гріх («Трилобіти»), блудний син («Знову і знов»), Вавилонська блудниця / Марія Магдалена («Кімната назавжди») і апокаліптичний знак звіра («Знак»). Час статичний і відзначений сезонністю. Простір сегрегований і репрезентується зовнішнім макро-світом та внутрішнім простором містечка, що пожирає долі людей, формуючи характер їхнього приземленого існування. Семантична система представлена крос-культурними концептами: світлом як знаком надії; кімнатою як уособленням притулку; порожнечею ночі, що трансформується у порожнечу життя; кролячим ембріоном, що уособлює знак звіра; змією як символом спокуси; поїздом чи автобусом як засобом ескапізму. Три раунди кави у «Трилобітах» відтворюють три кола Аду у «Божественній комедії» Данте.
Опис
Ключові слова
Biblical symbolism, closed reality, explicit seasonality, means of escapism, textual categories, Біблійний символізм, закрита реальність, виражена сезонність, засоби ескапізму, текстові категорії
Цитування
Semiosis of textual categories of time and space in short fiction by Breece D’J Pancake / T. Starostenko, O. Shcherbakova, A. Shevchenko, O. Yehorova, S. Nikiforchuk. – Amazonia Investiga. – Vol. 12, Is. 6. – Pp. 66–74. – https://doi.org/10.34069/AI/2023.62.02.5