Шкідливі комахи плодово-ягідних культур у садибах Золочіва Богодухівського району Харківської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
Шкідлива ентомофауна плодово-ягідних культур околиць смт. Золочів Богодухівського району Харківської області була виявлена на ряді плодово-ягідних рослин у приватних садибах, встановлений видовий склад комах, також їх розподілено за чисельність, шкодочинністю та їх трофічною спеціалізацією. Проаналізувавши виявлених і визначених представників шкідливої ентомофауни ми можемо зазначити, що найбільш чисельними були види комах з рядів: Hemiptera, Coleoptera та Lepidoptera, з них найбільш шкодочинним виявились: Aphis mali L. – попелиця зелена яблунева L., Tropinota hirta Poda – бронзівка волохата, Hyponomeuta malinellus Zell. – міль яблунева, а завдані ними пошкодження були значними та впливали на стан рослини і її врожайність. Harmful entomofauna of fruit and berry crops in the vicinity of the village. Zolochiv of the Bogodukhiv district of the Kharkiv region was found on a number of fruit and berry plants in private estates, the species composition of the insects was established, and they were also distributed according to their number, harmfulness and their trophic specialization. Having analyzed the detected and identified representatives of the harmful entomofauna, we can note that the most numerous were the species of insects from the orders: Hemiptera, Coleoptera and Lepidoptera, of which the most harmful were: Aphis mali L. – green apple aphid L., Tropinota hirta Poda – hairy bronze aphid, Hyponomeuta malinellus Zell. - apple moth, and the damage caused by them was significant and affected the condition of the plant and its yield.
Опис
Ключові слова
шкідлива ентомофауна, плодово-ягідні культури, видовий склад комах, смт. Золочів, harmful entomofauna, fruit and berry crops, species composition of insects, village Zolochiv
Цитування
Плужник А. О. Шкідливі комахи плодово-ягідних культур у садибах Золочіва Богодухівського району Харківської області / А. О. Плужник, О. Ю. Мухіна // Zoocenosis–2023. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах : матеріали ХII Міжнар. наук. конф. присвяч. 105-річчю Дніпров. нац. ун-ту ім. О. Гончара, Дніпро, Україна, 13–15 листоп. 2023 р. – Дніпро : Середняк Т. К., 2023. – С. 22–23.