СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ ТА ТРАДИЦІЇ У ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, вид-во "Точка"
Анотація
У статті автор пропонує різноманітні форми збереження сімейних традицій та відродження духовної культури сім’ї. Важливе значення надається взаємодії дошкільних закладів освіти з батьками. В статье автор предлагает разнообразные формы сохранения семейных традиций и возрождения духовной культуры семьи. Важное значение уделяется взаимодействию дошкольный учебных заведений с родителями. In the article the author offers various forms of preservation of family traditions and the revival of spiritual culture of the family. The importance given to the interaction of preschool educational institutions with parents.
Опис
Ключові слова
музично-естетичне виховання, діти дошкільного віку, сімейні цінності, сімейні традиції, батьки, дошкільні заклади освіти, музыкально-эстетическое воспитание, дети дошкольного возраста, семейные ценности, семейные традиции, родители, дошкольные учреждения образования, musical-aesthetic education, children of preschool age, family values, family tradition, parents, preschool education
Цитування
Чернявська М. В. Сімейні цінності та традиції у вихованні дошкільників / М. В. Чернявська // Традиційна культура в умовах глобалізації : родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20–21 трав. 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. організаційно-метод. центр культури і мистецтва. – Харків : Точка, 2016. – С. 292–293.