Внесок українських педагогів та діячів освіти в розробку питань підготовки соціально-педагогічних кадрів у 20–30-ті рр. ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-10-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (ПХДПУ), Київська обл.
Анотація
У статті на основі аналізу науково-педагогічної спадщини узагальнюється та систематизується внесок українських педагогів і діячів освіти Г. Гринька, О. Залужного, І. Соколянського в розробку проблеми підготовки соціально-педагогічних кадрів в Україні в 20-30-ті рр. ХХ століття. В статье на основе анализа научно-педагогического наследия обобщается и систематизируется вклад украинских педагогов и деятелей образования Г. Гринько, А. Залужного, И. Соколянского в разработку проблемы подготовки социально-педагогических кадров в Украине в 20-30-е годы ХХ века. The article provides the study and generalization of the contribution of the Ukrainian educators and educationalists G. Grynko, O. Zaluzhny, I. Sokoliansky to the development and improvement of the social-pedagogical personal training in Ukraine (20-30-years of the 20-thcentury).
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічні кадри, система підготовки, Гринько Г., Залужний О., Соколянський І., социально-педагогические кадры, система подготовки, Гринько Г., Залужный А., Соколянский И., social-pedagogical personal, system of training, Grynko G., Zalyzhny O., Sokoliansky I.
Цитування
Донченко Л. І. Внесок українських педагогів та діячів освіти в розробку питань підготовки соціально-педагогічних кадрів у 20–30-ті рр. ХХ століття / Л. І. Донченко, О. О. Котенко // Сучасна гуманітаристика : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 13 жовт. 2017 р. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : ПХДПУ, 2017. – Вип. 3. – С. 27–32.