Голокост в Україні: академічний, комеморіальний та освітній аспект, присвяченої 80-тим роковинам від дня трагедії Бабиного Яру

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-09-28
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник складено з тез доповідей, виголошених 28 вересня 2021 р. під час роботи Всеукраїнської наукової конференції «Голокост в Україні: академічний, комеморіальний та освітній аспект», що була присвячена 80-тим роковинам від дня трагедії Бабиного Яру. Тематика статей охоплює актуальні проблеми історіографії та джерелознавства теми Голокосту; аналізу причин та наслідків масового знищення єврейського населення на теренах України у період нацистської окупації; політиці пам’яті про цю трагедію на загальнодержавному та регіональному рівні; методиці викладання Голокосту у освітніх закладах України. Сборник составлен из тезисов докладов, произнесенных 28 сентября 2021 г. во время работы Всеукраинской научной конференции «Холокост в Украине: академический, комемориальный и образовательный аспект», посвященной 80-й годовщине от дня трагедии Бабьего Яра. Тематика статей включает актуальные проблемы историографии и источниковедения темы Холокоста; анализа причин и последствий массового уничтожения еврейского населения в Украине в период нацистской оккупации; политике памяти об этой трагедии на общегосударственном и региональном уровне; методике преподавания Холокоста в образовательных учреждениях Украины.The collection consists of abstracts of presentations made on September 28, 2021 during the All-Ukrainian scientific conference 'Holocaust in Ukraine: academic, commemorative and educational aspect' dedicated to the 80th anniversary of Babi Yar tragedy. The topics of articles include topical issues of historiography and source study of the Holocaust; analysis of the causes and consequences of the mass extermination of the Jewish population in Ukraine during the Nazi occupation; memory policy on this tragedy at the national and regional level; methods of teaching the Holocaust in educational institutions of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Голокост, Голодомор, Бабин Яр, Дробицький Яр, антисемітизм, історія України, Холокост, Бабий Яр, Дробицкий Яр, антисемитизм, история Украины, Holocaust, Holodomor, Babi Yar, Drobitsky Yar, antisemitism, Ukrainian history
Цитування
Голокост в Україні: академічний, комеморіальний та освітній аспект, присвяченої 80-тим роковинам від дня трагедії Бабиного Яру : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 28 верес. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. С. Гончарова та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 120 с.