Формування естетичних здібностей учнів на заняттях з мистецтва в молодших класах

Анотація
初中生已经具备一定的独立审美意识,对“美” 有着强烈追求,美术教师要尊重学生这种审美心态,不断优化美术鉴赏教学、绘画教学方式,满足不同学生对美的追求,激发学生美术学习兴趣。首先,初中美术教师要选择贴近学生生活的素材,带领学生发现身边的视觉艺术,了解视觉符号、色彩等在生活中的运用,培养学生发现美的眼睛。其次,教师要搜集中外绘画大师名作,通过中西方艺术文化的碰撞,提升学生审美能力。此外,教师还要积极开展民间美术鉴赏教学,带领学生走进非遗文化,让学生领略劳动人们的智慧和艺术审美理念,激发他们对民间美术的热爱。 Молодші школярі вже володіють певним ступенем незалежної естетичної свідомості та сильного прагнення до «краси».Вчителі мистецтва повинні поважати естетичну ментальність учнів, постійно оптимізувати методику викладання мистецтва та живопису, задовольняти прагнення різних учнів до краси та надихнути учнів на мистецтво Навчальний інтерес. Перш за все, вчителі образотворчого мистецтва молодших класів повинні обирати матеріали, близькі до життя учнів, спонукати учнів відкривати образотворче мистецтво, що їх оточує, розуміти використання візуальних символів, кольорів тощо в житті, а також розвивати око учнів до відкривати красу. По-друге, викладачі повинні збирати шедеври китайських та зарубіжних майстрів живопису та вдосконалювати естетичні здібності студентів через зіткнення китайської та західної художніх культур. Крім того, вчителі повинні активно здійснювати навчання шануванню народного мистецтва, вести учнів до нематеріальної культурної спадщини, давати учням оцінити мудрість і художньо-естетичні уявлення людей праці, прищеплювати їм любов до народного мистецтва. Younger schoolchildren already have a certain degree of independent aesthetic consciousness and a strong desire for "beauty". Art teachers should respect the aesthetic mentality of students, constantly optimize the teaching methods of art and painting, satisfy the desire of different students for beauty, and inspire students with art Learning interest. First of all, junior high school art teachers should choose materials that are close to students' lives, encourage students to discover the visual arts around them, understand the use of visual symbols, colors, etc. in life, and develop students' eyes to discover beauty. Second, teachers should collect the masterpieces of Chinese and foreign painting masters and improve students' aesthetic abilities through the collision of Chinese and Western artistic cultures. In addition, teachers should actively teach people to respect folk art, lead students to intangible cultural heritage, let students appreciate the wisdom and artistic and aesthetic ideas of working people, instill in them a love for folk art.
Опис
Ключові слова
初中美术;审美能力;核心素养, мистецтво у молодшій середній школі, естетичні здібності, базова грамотність, art in junior high school, aesthetic abilities, basic literacy
Цитування
赵贝贝 [Чжао Бейбей]. 初中美术欣赏课对学生审美能力的培养 [Формування естетичних здібностей учнів на заняттях з мистецтва в молодших класах] / Чжао Бейбей // 中文科技期刊数据库(引文版)教育科学 [База даних китайських науково-технічних журналів (Видання для цитування). Науки про освіту]. – 2022. – № 3. – С. 62–64.